Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB3,  45/2008 in 83/12), ter 16. člena Statuta občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2010) je Občinski svet Občine Žetale na 18. redni seji dne 11. 06. 2014 sprejel

SKLEP

O IMENOVANJU VOLILNE KOMISIJE OBČINE ŽETALE

 

1. člen

V volilno komisijo Občine Žetale se imenujejo:

Predsednik: Mitja ZAKELŠEK, Dobrina 39b, 2287 Žetale

Namestnik predsednika: Roman MEDVED, Dobrina 63, 2287 Žetale

Član: Franci VOGRINC, Nadole 37, 2287 Žetale

Namestnica člana: Simona VOGRINC, Čermožiše 44, 2287 Žetale

Član: Viktor FURMAN, Dobrina 56, 2287 Žetale

Namestnica člana: Mirjana KIDRIČ, Čermožiše 26, 2287 Žetale

Član: Stanislav PLAJNŠEK, Kočice 7a, 2287 Žetale

Namestnik člana: Dejan VEK, Žetale 31a, 2287 Žetale

 

2. člen

Sedež volilne komisije je v prostorih Občine Žetale.

 

3. člen

Mandatna doba volilne komisije traja štiri leta.

 

4. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka:032-0018/2014-10

Datum: 11.06.2014

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor