Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi pete alinee 37.a člena ter 37.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 57/94 in 14/95) ter sklepa 19. seje Občinskega sveta občine Kobarid z dne 18. 4. 1996, je Občinska volilna komisija občine Kobarid

 

 

u g o t o v i l a

 

 

da je Pavlu Tonkliju, roj. 18.04.1960, stanujočemu Breginj 75, Breginj, članu občinskega sveta, prenehal mandat zaradi nezdružljivosti funkcij.

 

 

Za preostanek mandatne dobe postane član občinskega sveta kandidat iz liste Zveze za Primorsko v 2. volilni enoti: Iztok Živec, rojen 14. 1. 1949, stanujoč Breginj 19, Breginj.

 

 

Kandidat je dne 20. 5. 1996 podpisal izjavo, da s funkcijo soglaša.

 

 

 

 

 

Št. 008-2/96

 

 

Kobarid, dne 21. maja 1996.

 

 

Predsednica

    Občinske volilne komisije

    občine Kobarid

    Vesna Štih l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor