Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Številka:

355-1/2008

Predlagatelj:

županja, dr. Darinka Fakin

Zakonska podlaga:

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1), Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4), Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04) in 17. člen Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03)

Pripravljalec:

-

Datum priprave:

maj 2008

Besedila:

osnutek odloka (gradivo), osnutek odloka na 17. redni seji (gradivo), sprejeti akt (povezava)

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor