Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 032-0001/2014-24

Datum: 21.5.2015

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06-popr., 34/07, 15/10, 12/2013 (I), 12/2013 (II)) in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 1/08, 5/11, 12/13)

 

 

S K L I C U J E M

 

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Prevalje

v četrtek, 28. maja 2015, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Prevalje

 

z naslednjim predlogom

 

DNEVNEGA REDA:

 

1. Ugotovitev sklepčnosti.

2. Potrditev dnevnega reda 6. redne seje (vabilo).

3. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje (zapisnik).

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Prevalje – skrajšani postopek (gradivo).

5. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata Koroške za leto 2014 (gradivo 1, 2).

6. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

a. Imenovanje predstavnika nadzornega organa A. L. P. PECA d.o.o. (gradivo)

b. Nagrada in priznanja Občine Prevalje za leto 2014 – ZAUPNO GRADIVO!

7. Premoženjska bilanca za leto 2014 (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

8. Poslovno in finančno poročilo OŠ Franja Goloba Prevalje za leto 2014 (gradivo).

9. Strateški načrt Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (gradivo 1, 2, 3).

10. Ureditev prometnih povezav na podeželju Kot-Lagoja-DIIP (gradivo 1, 2).

11. Pobude in vprašanja (gradivo 1, 2, 3).

12. Razno.

 

Občina Prevalje

dr. Matija Tasič, l.r., župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor