Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98, 59/99, 63/99, 22/00 in 70/00) in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS št.79/99) je župan Občine Slovenska Bistrica dne 7. 12. 2001 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2002

 

 

1. člen

 

 

Do sprejetja proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2002, se financiranje potreb proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje na podlagi rebalansa proračuna občine za leto 2001, vendar najdlje do 31. marca 2002.

 

 

2. člen

 

 

Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih po proračunu za leto 2001.

 

 

3. člen

 

 

Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna za leto 2002.

 

 

4. člen

 

 

Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoštevajo določbe odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2001.

 

 

5. člen

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. januarjem 2002.

 

 

 

 

 

Št. 20/503/01

 

 

Slovenska Bistrica, dne 7. decembra 2001.

 

 

Župan

    Občine Slovenska Bistrica

    dr. Ivan Žagar l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor