Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 13. redni seji dne 9. 5. 2008 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o uporabi igrišča z umetno travo

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Igrišče z umetno travo in s pripadajočo ostalo infrastrukturo (tekaška steza, razsvetljava) je last Občine Cankova. Igrišče se nahaja na dvorišču OŠ Cankova oziroma pri Osnovni šoli Cankova.

 

 

2. člen

 

 

Občina Cankova lahko preda v upravljanje v prvi točki omenjeni športni objekt. Upravljavec je dolžan z objektom ustrezno upravljati in vzdrževati kot dober gospodar.

 

 

3. člen

 

 

Igrišče je namenjeno uporabnikom s prebivališčem v Občini Cankova in vsem ostalim zainteresiranim uporabnikom. Vstop na igrišče z umetno travo je dovoljen le s primerno športno obutvijo za umetno travo.

 

 

II. CENA KORIŠČENJA IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO

 

 

4. člen

 

 

Cena koriščenja igrišča z umetno travo za uporabnike:

 

 

– s prebivališčem v Občini Cankova je za 1 uro 15 EUR,

 

 

– koriščenje igrišča z reflektorji za uporabnike s prebivališčem v občini Cankova je 20 EUR/uro,

 

 

– cena koriščenja igrišča z umetno travo za ostale uporabnike za 1 uro je 20 EUR,

 

 

– koriščenje igrišča z uporabo reflektorjev za ostale uporabnike je 25 EUR/uro,

 

 

– DDV je vračunan v ceni uporabe objektov.

 

 

III. UPORABNIKI, KI SO OPROŠČENI PLAČILA

 

 

5. člen

 

 

Mlajše kategorije (vključno z mladinsko NK Cankova) iz Občine Cankova za potrebe učencev OŠ Cankova in vrtca pri OŠ, se igrišče s pripadajočo opremo uporablja brezplačno.

 

 

IV. VZDRŽEVANJE REDA NA/OB IGRIŠČU

 

 

6. člen

 

 

Na objektu in bližnji okolici je strogo prepovedano kurjenje, kajenje, pitje pijač v trdi ali stekleni embalaži.

 

 

Uporabniki so po uporabi igrišča z umetno travo in pripadajočimi objekti dolžni pustiti objekt v takšnem stanju, kot so ga prevzeli v uporabo (urejen in v izpravnem stanju, torej nepoškodovan).

 

 

7. člen

 

 

V primeru, da uporabnik pri uporabi povzroči škodo na objektu, je dolžan le-to odpraviti (sanirati). V nasprotnem primeru se zoper takšnega uporabnika ukrepa v skladu z tovrstno zakonodajo pri ustreznih ustanovah.

 

 

V. RAZPORED KORIŠČENJA IGRIŠČA

 

 

8. člen

 

 

Razpored koriščenja igrišča z umetno travo s pripadajočo infrastrukturo se izdela (upravljavec) za en mesec v naprej. Za morebitne spremembe razporeda se zainteresirani morajo obvezno dogovoriti z lastnikom in upravljavcem in morajo biti razporedi tako usklajeni.

 

 

9. člen

 

 

Lastnik oziroma upravljavec izobesi mesečni razpored zasedenosti igrišča z umetno travo na oglasni desni v preddverju občinske stavbe ter v neposredni bližini samega objekta, prav tako na oglasni deski.

 

 

10. člen

 

 

Vsi zainteresirani za koriščenje objekta (igrišča z umetno travo) prijavijo pri občinski upravi svojo zahtevo.

 

 

VI. KONČNA DOLOČBA

 

 

11. člen

 

 

Pravilnik začne veljati z dnem njegovega sprejetja. Na podlagi sprejetega pravilnika župan sklene pogodbo o upravljanju igrišča.

 

 

 

 

 

Št. 679-01/2008

 

 

Cankova, dne 9. maja 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Cankova

 

 

Drago Vogrinčič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor