Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-20/2019-1-(52/04)

Datum: 11. 7. 2019

 

Zadeva: Vabilo

 

 

Na podlagi 39. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. I. RS, št. 37/19-uradno prečiščeno besedilo) in 35. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. I. RS, št. 18/17 in 23/17 - popr.) sklicujem 2. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v ČETRTEK, dne 18. 7. 2019 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Kadrovske zadeve (gradivo)

2. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2)

 

Priloga:
- Sklepi komisij (gradivo)
 

 

Prosim predsednike komisij mestnega sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj ter do seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno sporočite na tel. 04-2373-119.

 

 

 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor