Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Gorje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Gorje

Predlagatelj:

Župan Občine Gorje

Zakonska podlaga:

62. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. List RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO IN 76/16 – odl.US) in 15. člen Statuta občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, 13/2017)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Gorje

Datum:

4.12.2017

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

20. redna seja Občinskega sveta Občine Gorje

Besedilo:

gradivo

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor