Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-10/2017-3-(52104)

Datum: 12.4.2017

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dodatno gradivo za 27. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 27. sejo Mestnega sveta Mestne občiine Kranj, ki bo v SREDO, dne 19.4.2017 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 26. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.3.2017 (zapisnik) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4)

4. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016 (gradivo)

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj —sprememba št. 1 — skrajšan postopek (gradivo)

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj —spremembe št. 2 — hiter postopek (gradivo)

7. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj - druga obravnava (gradivo)

8. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju dela Mestne občine Kranj — prva obravnava — predlog za skrajšani postopek (gradivo)

9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov (gradivo)

10. Poslovni rezultati javnih zavodov za leto 2016 (gradivo)

11. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

 

 
Priloga: gradivo

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor