Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

št. 7/2014) v povezavi z 11. členom Odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas (Uradno glasilo Občine Vodice št. 2/2013 in 12/2014) je Občinski svet Občine Vodice na svoji 4. seji, dne 20.1.2015 sprejel naslednji

SKLEP

o imenovanju

ČLANOV UREDNIŠKEGA ODBORA

JAVNEGA OBČINSKEGA GLASILA

KOPITARJEV GLAS

1. člen

Imenuje se Uredniški odbor javnega občinskega glasila Kopitarjev glas v naslednji sestavi:

1. Natalija Rus, Zapoge 1R, 1217 Vodice

2. Natalija Golob, Repnje 14b, 1217 Vodice

3. Helena Čerin, Bukovica pri Vodicah 6a, 1217 Vodice

4. Cveto Vrbovšek, Utik 2, 1217 Vodice

5. Monika Kubelj, Bukovica pri Vodicah 55, 1217 Vodice.

2. člen

Uredniški odbor je imenovan za dobo, ki je za 90 dni daljša od mandatne dobe Občinskega sveta Občine Vodice.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

Datum: 20. 1. 2015

Številka: 900-01/2015-010

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor