Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Številka:

671-0002/2007-11

Predlagatelj:

Dr. Matic TASIČ, župan

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi  – ZLS – UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02 – odl US), Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 16. člen Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06 in 19/06 - popravek)

Pripravljalec:

-

Datum priprave:

2007

Besedila:

predlog (gradivo A, B, C)

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor