Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/07, 5/08), je Občinski svet občine Cirkulane, na 28. redni seji, dne 22.4.2010, sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE CIRKULANE

 

1. člen

(1) 3. odstavek 9. člena Odloka o priznanjih občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2007) se spremeni tako, da se glasi:

»Posebna listina je vložena v platneno vezano mapo, ki je v barvah zastave občine Cirkulane (alternativa: modre barve), na kateri je vtisnjen grb občine in napis »Občina Cirkulane«.

 

2. člen

(1) 2. odstavek 13. člena Odloka o priznanjih občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2007) se spremeni tako, da se glasi:

»Vloženo je v platneno vezano mapo, ki je v barvah zastave občine Cirkulane (alternativa: modre barve), na kateri je vtisnjen grb občine in napis »Občina Cirkulane«. 

 

3. člen

Spremeni se naslov 14. člena Odloka o priznanjih občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2007)  tako, da se glasi: »PRIZNANJE OBČINE CIRKULANE«.

 

4. člen

Spremeni se naslov 15. člena Odloka o priznanjih občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2007)  tako, da se glasi: »ŽUPANOVO PRIZNANJE«.

 

KONČNA DOLOČBA

 

5. člen

(1) Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Datum: 22.4.2010

Številka: 007-11/2010

 

 

Občina Cirkulane

 

Župan Janez Jurgec

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor