Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) in 81. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/10) je Občinski svet Občine Žetale na svoji 11. redni seji, dne 1. 10. 2012, na predlog župana sprejel naslednji:

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

I.

Nepremičninam, parc. št. 1622/5 in 1622/6, k.o. (504) Nadole, se ukine status javnega dobra.

II.

Nepremičnini iz prve točke prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta last Občine Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, matična št. 13579990000.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 032-011/2012-5

Datum: 1. 10. 2012

 

Občina Žetale

 

Župan Anton BUTOLEN

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor