Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 6. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/12, 5/13 in 7/13) ter 18. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 35. redni seji dne 17.03.2014 sprejel

SKLEP

o potrditvi širitve območja javnega

vodovoda v občini Vodice

1. člen

S tem sklepom se določi novo – razširjeno območje javnega vodovoda v občini Vodice.

Nova območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba in kjer je predvideno izvajanje javne službe, so prikazana v javno dostopnem prostorsko informacijskem sistemu Občine Vodice na svetovnem spletu, vpogled (verzija Realis, februar, 2014) pa je možen tudi pri občinski upravi Občine Vodice in pri upravljavcu.

2. člen

Ta sklep začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

Datum: 18. 03. 2014

Številka: 011-08/2010-178

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor