Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 11. redni seji dne 20. 12. 2011 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja

1. člen

Prvi stavek četrtega odstavka 10. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»Uporabniki storitev zavoda so fizične osebe ter pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki so organizirane na območju Občine Divača in izven.«

2. člen

Prvi odstavek 19. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»Strokovni organ javnega zavoda je strokovni programski svet, ki ima enajst članov. Člani strokovnega programskega sveta so fizične osebe ter pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki so organizirane na območju Občine Divača in izven.«

3. člen

Tretji odstavek 19. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»Člane strokovnega programskega sveta imenuje upravni odbor zavoda po predlogu direktorja zavoda.«

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0025/2011-15

Divača, dne 20. decembra 2011

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor