Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 9000-10/2014-8

Datum: 8.12.2014

 

V skladu z 18. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12) in 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 5/2007 in UGSO, št. 27/2014)

 

 SKLICUJEM

3. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje

ki bo v sredo, 17. decembra 2014, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 19.11.2014. (zapisnik)

 

II. DNEVNI RED:

1. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2015, predlog - druga obravnava (gradivo),

2. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje za leto 2015 (gradivo),

3. Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v občini Gorje za leto 2015 (gradivo),

4. Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje za leto 2015 (gradivo),

5. Načrt za družbo brez odpadkov (»Zero Waste«) v Občini Gorje (gradivo),

6. Kadrovske zadeve – imenovanje predstavnika Občine Gorje v Knjižnični svet Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica,

7. Informacije župana,

8. Pobude in vprašanja.

 

Vabilu je priloženo gradivo k vsem točkam dnevnega reda. Gradivo je dosegljivo tudi na internetni strani: www.gorje.si, v pisni obliki pa tudi na sedežu občine Gorje, Zgornje Gorje 6b in v knjižnici Bled, enota Gorje.

 

 

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor