Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»

 

Na podlagi 11. člena odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 19/95, in spremembe Uradni list RS, št. 30/97), 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) in 69. člena poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 16. 8. 2002 sprejel
 
S K L E P
 
 
o izvajanju lokalne javne službe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Kidričevo
 
 
1
 
S tem sklepom se začasno ureja izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Kidričevo.
 
2
 
Občinski svet občine Kidričevo pooblašča za začasno izvajanje gospodarske javne službe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Kidričevo, in sicer:
 
 
– Komunalno podjetje Ptuj, d.d. ki izvaja lokalno javno službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah.
 
3
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
 
 
 
 
 
Št. 015-03-4/01
Kidričevo, dne 16. avgusta 2002.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor