Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-9/2019-3-(52/04)

Datum: 13.3.2019

 

Zadeva: Gradivo za 4. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 4. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 20.3.2019, ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 13.2.2019 (zapisnik 1, 2) ter poročilo o izvršitvi sklepov

2. Kadrovske zadeve

3. Premoženjske zadeve (gradivo  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

4. Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj - predlog (gradivo)

5. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne — osnutek (predlog za skrajšani postopek) (gradivo)

6. Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne — osnutek (predlog za skrajšani postopek) (gradivo)

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj — osnutek —predlog za skrajšani postopek (gradivo)

8. Odlok o občinskem prostorskem podrobnem načrtu za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi — osnutek (prvo branje) (gradivo)

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 — Centralne dejavnosti v Čirčah (SD2 OPPN Či2) (gradivo)

10. Uskladitev meje Mestne občine Kranj in Občine Šenčur (gradivo)

11. Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za leto 2018 (gradivo)

12. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor