Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-9/2019-3-(52/04)

Datum: 13.3.2019

 

Zadeva: Gradivo za 4. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 4. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 20.3.2019, ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 13.2.2019 (zapisnik 1, 2) ter poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo)

3. Premoženjske zadeve (gradivo  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

4. Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj - predlog (gradivo)

5. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne — osnutek (predlog za skrajšani postopek) (gradivo)

6. Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne — osnutek (predlog za skrajšani postopek) (gradivo)

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj — osnutek —predlog za skrajšani postopek (gradivo)

8. Odlok o občinskem prostorskem podrobnem načrtu za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi — osnutek (prvo branje) (gradivo)

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 — Centralne dejavnosti v Čirčah (SD2 OPPN Či2) (gradivo)

10. Uskladitev meje Mestne občine Kranj in Občine Šenčur (gradivo)

11. Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za leto 2018 (gradivo)

12. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 
Priloga:
- Sklepi komisij za 4. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj (gradivo)
 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor