Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (URL RS št. 94/2007- ZLV_UPB3, 45/2008, 80/2012) ter na osnovi 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011) je Občinski svet Občine Mirna na  6. redni seji, dne 29.09.2015 sprejel

 

SKLEP

 O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

 

1.

V občinsko volilno komisijo za izvedbo lokalnih volitev v Občini Mirna se imenujejo:

I.       za predsednico: Stanka Hribar Žužek, Rimska cesta 3, 8210 Trebnje

·       za namestnika predsednice: Blaž Strmole, Jamska 29, 233 Mirna

II.      za člana: Gorazd Laznik, Sokolska ulica 12, 8233 Mirna

·       za namestnico člana: Jasmina Zupet, Sotla 12, 8233 Mirna

III.     za člana: Tomaž Povšič, Pod gozdom 8, 8233 Mirna

·       za namestnika člana: Blaž Metelko, Sokolska ulica 20, 8233 Mirna

IV.     za članico: Bojana Rebolj, Glavna cesta 51, 8233 Mirna

·       za namestnika članice: Gorazd Gorenc, Glavna cesta 51, 8233 Mirna

 

2.

Mandat članov občinske volilne komisije traja štiri leta.

 

3.

Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna.

 

4.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka : 040-0001/2015-16

Datum : 30.09.2015

 

 

Občina Mirna

 

Dušan Skerbiš, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor