Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 39/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 47/93, 71/93) in 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 5. marca 2001 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice

 

 

1. člen

 

 

V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 71/98) se v 12. členu doda peta alinea z naslednjim besedilom:

 

 

»– začasna ureditev površin za rekreacijske namene.«

 

 

2. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 350-03/00-4

 

 

Moravske Toplice, dne 5. marca 2001.

 

 

Župan

Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor