Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) je Občinski svet Občine Žetale, na svoji 18. redni seji, dne 11.6.2014, na predlog župana sprejel naslednji

 

SKLEP

O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine:

·       parc. št. 1633/1, k.o. (506) Žetale (ID 2337902), zemljišče v izmeri 6190 m2,

·       parc. št. 1633/2, k.o. (506) Žetale (ID 1497812), zemljišče v izmeri 1033 m2 in

·       parc. št. 1627/0, k.o. (506) Žetale (ID 322413), zemljišče v izmeri 878 m2.

 

II.

Nepremičnine iz I. točke tega sklepa postanejo last Občine Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, matična številka: 1357999, do 1/1 do celote.

 

III.

Pri nepremičninah iz I. točke tega sklepa se na podlagi pravnomočne odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v zemljiški knjigi predlaga zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

 

IV.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0018/2014-19

Datum: 12.6.2014

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor