Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-18/2019-5-(52/04)

Datum: 12.6.2019

 

 

Zadeva: Gradivo za 7. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 7. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 19. 6. 2019 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 22.5.2019 (zapisnik 1, 2) ter poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2)

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 - Zgornje Bitnje - prva obravnava (gradivo)

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje D 02/3 - Šolski center Zlato polje - prva obravnava (gradivo)

6. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. - osnutek (gradivo)

7. Predlog spremembe cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod (gradivo 1, 2)

8. Sprememba in dopolnitev Priporočila o izvajanju nalog predstavnikov Mestne občine Kranj v organih upravljanja javnih zavodov (gradivo)

9. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta

 

Priloge:

- Odgovori na svetniška vprašanja, predloge in pobude (gradivo 1, 2, 3)

- Sklepi komisije (gradivo)

 

Prosim predsednike komisij mestnega sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj ter do seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno sporočite na tel. 04-2373-119 ali 04-2373-112.

 

 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor