Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 9000-1/2018-1

Datum: 19.3.2018

 

V skladu z 24. členom Statuta Občine Gorje (UGSO, št. 13/2017) in 18. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine (UGSO, št. 13/2017), sklicujem

 

21. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje

ki bo v sredo, 28. marca 2018, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 13.12.2017 (zapisnik).

2. Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gorje, ki je potekala od 5.1.2018 do 8.1.2018 (zapisnik).

3. Pregled in potrditev zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gorje, ki je potekala od 6.2.2018 do 7.2.2018 (zapisnik).

 

II. DNEVNI RED:

1. Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2017 – predlog, skrajšan postopek,

2. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – predlog, prva obravnava (gradivo) in Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne – predlog, prva obravnava (gradivo),

3. Plan dela za leto 2018 (gradivo),

4. Informacije župana (gradivo),

5. Pobude, predlogi in vprašanja (gradivo).

 
Priloga: seje delovnih teles (gradivo)

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor