Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – prečiščeno besedilo), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 7/03) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 4. seji dne 27. 9. 2007 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Kobarid

 

 

1. člen

 

 

Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kobarid znašajo mesečno na otroka po posameznih programih od 1. 9. 2007 dalje:

 

 

Programi                                       Cena na otroka

 

 

-------------------------------------------------------------

 

 

Dnevni programi

 

 

Prva starostna skupina od 1–3 let (do 9 ur)        434,00 EUR

 

 

Druga starostna skupina od 3–6 let (do 9 ur)       286,00 EUR

 

 

Poldnevni programi

 

 

Druga starostna skupina od 3–6 let                 257,00 EUR

 

 

-------------------------------------------------------------

 

 

2. člen

 

 

Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 30,66 EUR mesečno pri celodnevnih oziroma 11,34 EUR pri poldnevnih programih. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otroka v sorazmerni višini plačila za program vrtca.

 

 

3. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2007 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 602-1/07

 

 

Kobarid, dne 27. septembra 2007

 

 

Župan

Občine Kobarid

Robert Kavčič l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor