Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

POROČILO

o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Bled

Občinska volilna komisija je na 4. seji dne 11. novembra 2002, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za župana, dne 11. novembra 2002, ugotovila:

I

1. v volilne imenike na območju Občine Bled je bilo vpisanih 9226 volivcev.

2. s potrdilom je glasovalo 5 volivcev.

II

Glasovalo je

1. po volilnih imenikih 6731 volivcev;

2. s potrdilom 5 volivcev,

Skupaj glasovalo 6736 volivcev (1. +2.).

3. Po pošti je glasovalo 12 volivcev.

4. Vseh oddanih glasovnic za občinski svet: 6740 (1.+2.+3.).

5. Ker so bile prazne oziroma, ker so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo skupaj neveljavnih glasovnic: 545.

III

Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:

Zap. št.

Glasov   

% Glasov

Ime liste

1.

427

6.9

N.SI-NOVA SLOVENIJA

2.

60

1.0

NAPREJ SLOVENIJA

3.

423

6.8

SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

4.

227

3.7

LISTA LO SMS BLED

5.

431

7.0

ZA LJUDI IN PROSTOR

6.

391

6.3

LISTA ZA URAVNOTEŽEN RAZVOJ VSEH

 

 

 

NASELIJ OBČINE BLED

7.

775

12.5

LISTA ZA GOSPODARSKO EKOLOŠKI

 

 

 

RAZVOJ

8.

477

7.7

ZA NAŠ KRAJ

9.

120

1.9

DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE

10.

654

10.6

ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

 

 

 

DEMOKRATOV

11.

1015

16.4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

12.

484

7.8

OO SDS BLED

 

 

 

(SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA)

13.

395

6.4

LISTA ZA BOLJŠO POŽARNO VARNOST

 

 

 

IN REŠEVANJE

14.

316

5.1

OBRTNIŠKO PODJETNIŠKA LISTA

IV

V skladu z 2. členom zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, popravek 69/94, 56/98 in 75/98) ima Občinski svet občine Bled 20 svetnikov.

Izhajajoč iz števila glasov, ki so ga dobile posamezne liste v Občini Bled (d‘Hontov sistem) je zaporedje najvišjih količnikov naslednje:

Zap. št.

Količnik

Št. liste

Ime liste

1.

1015.00

11

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

2.

775.00

7

LISTA ZA GOSPODARSKO

 

 

 

EKOLOŠKI RAZVOJ

3.

654.00

10

ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

 

 

 

DEMOKRATOV

4.

507.50

11

LIBERALNA DEMOKRACIJA  SLOVENIJE

5.

484.00

12

OO SDS BLED 

 

 

 

(SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA)

6.

477.00

8

ZA NAŠ KRAJ

7.

431.00

5

ZA LJUDI IN PROSTOR

8.

427.00

1

N.SI-NOVA SLOVENIJA

9.

423.00

3

SLS-SLOVENSKA LJUDSKA  STRANKA

10.

395.00

13

LISTA ZA BOLJŠO POŽARNO  VARNOST

 

 

 

IN REŠEVANJE

11.

391.00

6

LISTA ZA URAVNOTEŽEN RAZVOJ VSEH

 

 

 

NASELIJ OBČINE BLED

12.

387.50

7

LISTA ZA GOSPODARSKO EKOLOŠKI

 

 

 

RAZVOJ

13.

338.33

11

LIBERALNA DEMOKRACIJA  SLOVENIJE

14.

327.00

10

ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

 

 

 

DEMOKRATOV

15.

316.00

14

OBRTNIŠKO PODJETNIŠKA LISTA

16.

258.33

7

LISTA ZA GOSPODARSKO EKOLOŠKI

 

 

 

RAZVOJ

17.

253.75

11

LIBERALNA DEMOKRACIJA  SLOVENIJE

18.

242.00

12

OO SDS BLED 

 

 

 

(SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA)

19.

238.50

8

ZA NAŠ KRAJ

20.

227.00

4

LISTA LO SMS BLED

kar pomeni naslednjo razdelitev mandatov:

Zap. št.

Št. mandatov

Ime liste

1.

1

N.SI-NOVA SLOVENIJA

2.

0

NAPREJ SLOVENIJA

3.

1

SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

4.

1

LISTA LO SMS BLED

5.

1

ZA LJUDI IN PROSTOR

6.

1

LISTA ZA URAVNOTEŽEN RAZVOJ VSEH

 

 

NASELIJ OBČINE BLED

7.

3

LISTA ZA GOSPODARSKO EKOLOŠKI RAZVOJ

8.

2

ZA NAŠ KRAJ

9.

0

DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE

10.

2

ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH  DEMOKRATOV

11.

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

12.

2

OO SDS BLED

 

 

(SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA)

13.

1

LISTA ZA BOLJŠO POŽARNO VARNOST

 

 

IN REŠEVANJE

14.

1

OBRTNIŠKO PODJETNIŠKA LISTA

V

Občinski svetniki, izvoljeni na volitvah v Občinski svet občine Bled, dne 10. novembra 2002, so:

1. Rajmund Bernik, rojen: 6. 8. 1932, poklic: univ. dipl. inž. gozdarstva, delo: upokojenec.

2. Jože Antonič, rojen: 29. 3. 1945, poklic: glasbenik, delo: samostojni podjetnik.

3. Dominik Lavrič, rojen: 18. 7. 1965, poklic: strojni tehnik, delo: tajnik izseljenske matice.

4. Ana-Marija Kovač, rojen: 31. 5. 1953, poklic: zgodovinar, delo: oblikovalka.

5. Albert Vidic, rojen: 27. 8. 1958, poklic: gradbeni tehnik, delo: vodja enote gozd. gradbeništvo.

6. Anton Poklukar, rojen: 12. 12. 1956, poklic: komercialist, delo: samostojni podjetnik.

7. Roman Beznik, rojen: 3. 10. 1962, poklic: diplomirani ekonomist, delo: direktor.

8. Igor Jan, rojen: 2. 3. 1960, poklic: univ. dipl. ekonomist, delo: predstavitveni vodja.

9. Boris Cvek, rojen: 15. 4. 1967, poklic: trgovski poslovodja, delo: vodja prodaje.

10. Alojz Poklukar, rojen: 15. 6. 1955, poklic: univ. dipl. inž. metalurgije, delo: svetovalec za tehn. in kakovost.

11. Vladimir Silič, rojen: 11. 12. 1939, poklic: org. dela, delo: upokojenec.

12. Vinko Golc, rojen: 22. 4. 1929, poklic: dipl. inž. metalurgije, delo: upokojenec.

13. Miha Potočnik, rojen: 25. 9. 1959, poklic: univ. dipl. org. dela, delo: samostojni podjetnik.

14. Leopold Zonik, rojen: 21. 7. 1951, poklic: zdravnik, delo: direktor ZD Bled.

15. Srečo Vernig, rojen: 17. 12. 1948, poklic: univ. dipl. org. dela, delo: direktor.

16. Drago Benčina, rojen: 15. 9. 1969, poklic: ekonomist, delo: komercialist.

17. Bojan Žerovec, rojen: 27. 4. 1956, poklic: organizator v turizmu, delo: vodja turistične agencije.

18. Franc Pogačar, rojen: 28. 9. 1946, poklic: univ. dipl. inž. gradbeništva, delo: projektni vodja.

19. Jakob Por, rojen: 2. 12. 1952, poklic: višji upravni delavec, delo: vodja kadr. spl. sektorja.

20. Franc Novak, rojen: 24. 12. 1956, poklic: vozni ličar, delo: sam. podjetnik-servis letal.

Št. 00607-3/2002

Bled, dne 14. novembra 2002.

Občinska volilna komisija občine Bled

Predsednica občinske volilne komisije

Danja Rus, univ. dipl. prav. l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor