Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/2018) in 15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2018) je Občinski svet Občine Benedikt na 3. redni seji dne 13.3.2019 sprejel naslednji

 

SKLEP

 

1.

Meja med Občino Benedikt in Občino Lenart se spremeni tako, da se:

·   prenese iz območja Občine Benedikt in se vključi v območje Občine Lenart parc. št. 686/2, k.o. 521 – Spodnja Ročica.

 

2.

Sprememba meje navedena v točki 1. tega sklepa se potrdi v vsebini kot je navedena v obrazcu 1 - Sprememba občinske meje, številka 58_148-1 z dne 15.2.2019.

 

3.

Ta sklep se objavi po sprejemu sklepov obeh občin o spremembi poteka meje, kot izhaja iz obrazca 1 - Sprememba občinske meje, številka 58_148-1 z dne 15.2.2019 in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 35304-002/2018-16

Datum: 13. marca 2019

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Repič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor