Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07 in 75/08) je župan Občine Črnomelj dne 15. 12. 2008 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o začasnem financiranju Občine Črnomelj v obdobju januar-marec 2009

 

 

1. člen

 

 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Črnomelj v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

 

2. člen

 

 

Do sprejetja proračuna Občine Črnomelj za leto 2009 se financiranje funkcij Občine Črnomelj ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Črnomelj za leto 2008 za iste programe kot v letu 2008.

 

 

3. člen

 

 

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2008.

 

 

4. člen

 

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2008.

 

 

5. člen

 

 

Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Črnomelj za leto 2009. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2009.

 

 

6. člen

 

 

Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2009 sprejme župan in o tem obvesti Občinski svet ter Nadzorni odbor.

 

 

7. člen

 

 

Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja od 1. 1. 2009 do sprejetja proračuna za leto 2009, oziroma največ do 31. 3. 2009. Začasno financiranje proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.

 

 

8. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 410-440/2008

 

 

Črnomelj, dne 15. decembra 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Črnomelj

 

 

Andrej Fabjan l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor