Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 9. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 45. redni seji dne 29. 9. 1998 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture

 

 

I

 

 

V skladu z devetindvajsetim in prvim odstavkom 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture postanejo javna infrastruktura na področju kulture naslednje nepremičnine na območju Občine Kobarid:

 

 

1. Muzej prve svetovne vojne v Kobaridu,

 

 

2. Rojstna hiša S. Gregorčiča na Vrsnem,

 

 

3. Kulturni dom v Kobaridu,

 

 

4. Poslopja v starem vaškem jedru Breginja.

 

 

II

 

 

Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture na predlog občinskega sveta zaznamujejo v zemljiški knjigi.

 

 

III

 

 

Upravljanje ostane v rokah dosedanjih lastnikov.

 

 

IV

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

 

 

 

Št. 611-2/96

 

 

Kobarid, dne 29. septembra 1998.

 

 

Predsednik

    Občinskega sveta

    občine Kobarid

    Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor