Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 90. člena statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/95) je Občinski svet občine Kungota na 19. redni seji dne 21. 2. 1997 sprejel
 
O D L O K
 
 
o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1996
 
 
1. člen
 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kungota za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1996.
 

 
 
plan SIT
rebalans SIT
doseženo SIT
prihodki
437,952.665,55
351,081.212,86
346,323.871,99
odhodki
450,952.665,55
319,323.348,96
306,419.672,28
presežek
prihodkov
   
39,904.199,71

 
2. člen
 
Presežek prihodkov v znesku 39,904.199,71 SIT se prenese med prihodke proračuna občine Kungota za leto 1997 za poravnavo pogodbenih in planiranih nepokritih obveznosti iz leta 1996.
 
3. člen
 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
 
 
 
Št. 401-27/97
Kungota, dne 21. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota
Anton Škamlec l. r.
 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor