Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Občinska volilna komisija Občine Prevalje v skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Zakon o lokalnih volitvah, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), objavlja naslednje

 

POROČILO

O IZIDU VOLITEV ČLANOV

SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI  LEŠE

 

Občinska volilna komisija je na svoji 6. redni seji, dne 21. novembra 2018 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Leše.

 

I.

Na  lokalnih volitvah dne 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti 500 volivcev, ki so bili vsi vpisani v volilni imenik.

 

Skupaj je glasovalo 237 volivcev, ali 47.40 % vseh volilnih upravičencev, od tega:

a)    237 na volišču po volilnem imeniku

b)    0  po pošti.

 

II.

Skupno število oddanih glasovnic je bilo 237, od tega 219 veljavnih in 18 neveljavnih.

 

III.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov :

 

 

Zap. št.

Ime in priimek

Datum rojstva

Prebivališče

Število glasov

%

glasov

01.

BOŠTJAN GORENŠEK

 

_________

_________

114

52.05

02.

VIOLETA BURJAK

 

_________

_________

85

38.81

03.

HEDVIKA GORENŠEK

 

_________

_________

102

46.58

04.

ANDREJ MANDL

 

_________

_________

107

48.86

05.

ROK GOSTENČNIK

 

_________

_________

115

52.51

06.

IVAN LADINIK

 

_________

_________

99

45.21

07.

DANICA GRADIŠNIK

 

_________

_________

98

44.75

08.

ANJA OSOJNIK STOPAR

 

_________

_________

93

42.47

 

IV.

V skladu z Odlokom o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Prevalje (Uradni list RS, št. 47/99, 84/02) šteje svet Krajevne skupnosti Leše 7 članov.

 

Na osnovi 11. člena Zakona o lokalnih volitvah, je volilna komisija po večinskem volilnem sistemu ugotovila, da so dobili največje število glasov :

 

Zap. št.

Ime in priimek

Število glasov

predlagatelj

 

01.

 

ROK GOSTENČNIK

 

115

 

Silvo Gorenšek in skupina volivcev

 

02.

 

BOŠTJAN GORENŠEK

 

114

 

Silvo Gorenšek in skupina volivcev

 

03.

                  

ANDREJ MANDL

 

107

 

Silvo Gorenšek in skupina volivcev

 

04.

 

HEDVIKA GORENŠEK

 

102

 

Silvo Gorenšek in skupina volivcev

 

05.

 

IVAN LADINIK

 

99

 

Silvo Gorenšek in skupina volivcev

 

06.

 

DANICA GRADIŠNIK

 

98

 

Silvo Gorenšek in skupina volivcev

 

07.

 

ANJA OSOJNIK STOPAR

 

93

 

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 

V.

Na osnovi 11. člena Zakona o lokalnih volitvah občinska volilna komisija ugotavlja, da so bili v svet Krajevne skupnosti Leše izvoljeni:

 

ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK

PREBIVALIŠČE

 

01.

 

ROK GOSTENČNIK

 

_________

 

02.

 

BOŠTJAN GORENŠEK

 

_________

 

03.

  

ANDREJ MANDL

 

_________

 

04.

 

HEDVIKA GORENŠEK

 

_________

 

05.

 

IVAN LADINIK

 

_________

 

06.

 

DANICA GRADIŠNIK

 

_________

 

07.

 

ANJA OSOJNIK STOPAR

 

_________

 

Vsem izvoljenim bo Občinska volilna komisija izdala potrdilo o izvolitvi.

 

VI.

Občinska volilna komisija je poročilo sprejela soglasno, v sestavi predsednica Ana Sirk Prislan, namestnik predsednice Ivan Pridigar, članici Lidija Pačnik in Polona Pečnik ter namestnici članic Martina Backović in Tjaša Novak.

 

Številka: 041-0050/2018

Datum: 21.11.2018

 

 

Občina Prevalje

 

Ana Sirk Prislan, predsednik Občinske volilne komisije občine Prevalje

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor