Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 20. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2007-2013 (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 07/2007) objavlja župan Občine Komenda,

 

RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA

V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2012

 

1.     Predmet:

Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.

2.     Upravičenci: Društva in njihova združenja.

3.     Splošni pogoji upravičenosti:

·        Društva, registrirana za delovanje na območju občine ali delujejo na območju občine

·        Sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev

·        Izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja

4.     Specifični pogoji upravičenosti:

·        Odločba o vpisu v register društev

·        Seznam članov društva iz območja občine

5.     Upravičeni stroški:

·        Materialni stroški za delovanje društev

6.     Obseg razpoložljivih sredstev:

  • V proračunu Občine Komenda za leto 2012 je na proračunski postavki »4280 – pomoč društvom s področja kmetijstva« planiranih  1.600 €.

7.     Razpisna dokumentacija:

  • Dokumentacija je  dosegljiva na spletni strani Občine Komenda www.komenda.si in v tajništvu Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda v času uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.

8.     Rok za oddajo prijave na javni razpis:  je ponedeljek 7. maj 2012.

9.     Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom »JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA ZA LETO 2011 – NE ODPIRAJ«.

10. Z izbranimi izvajalci  bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju društvenih programov.

11. Dodatne informacije dobite pri Miri Trampuš na tel.št. 01/72 47 405.

 

Številka: 430-0010/2012

Datum: 26. 3. 2012

Tomaž Drolec

ŽUPAN
 
Priloga:

razpisna dokumentacija

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor