Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

P O R O Č I L O

 

 

o izidu volitev za župana Občine Kungota

 

 

Občinska volilna komisija je dne 13. 11. 2006 po opravljenem drugem krogu volitev za župana na redni seji na podlagi zapisnikov volilnih odborov o izidu glasovanja za volitve župana Občine Kungota na volitvah dne 12. 11. 2006 ugotovila:

 

 

I.

 

 

1. Na volitvah dne 12. 11. 2006 je imelo pravico voliti po volilnem imeniku skupaj 4.025 volivcev.

 

 

2. Volilo je skupaj 2.050 volivcev ali 50,93%, od tega je:

 

 

a) 2029 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku

 

 

b) 4 volivci so glasovali po pošti

 

 

c) 17 volivcev je glasovalo na predčasnem volišču

 

 

d) 0 volivcev ni glasovalo na volišču za invalide.

 

 

II.

 

 

Za volitve župana Občine Kungota je bilo oddanih 2050 glasovnic, od tega je bilo veljavnih 2036 glasovnic in neveljavnih 14 glasovnic.

 

 

Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov

 

 

+---+--------------+----------+---------------+

 

 

|Št.| Ime kandidata|Št. glasov|Odstotek glasov|

 

 

|   |              |          |               |

 

 

+---+--------------+----------+---------------+

 

 

| 1.|Igor Stropnik |   1223   |     60,06     |

 

 

|   |              |          |               |

 

 

+---+--------------+----------+---------------+

 

 

| 2.|Bogomir Mesner|    813   |     39,93     |

 

 

|   |              |          |               |

 

 

+---+--------------+----------+---------------+

 

 

III.

 

 

Na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah je bil za župana Občine Kungote v drugem krogu izvoljen:

 

 

Igor Stropnik, rojen 22. 7. 1962, Plintovec 5/h, 2201 Zgornja Kungota.

 

 

IV.

 

 

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za župana Občine Kungota se objavi v Uradnem listu RS.

 

 

Predsednica občinske volilne komisije:

    Alenka Leban, univ. dipl. prav., l.r.

     

    Tajnica občinske volilne komisije:

    Diana Hausvirt Vešnar, univ. dipl. prav., l.r.

     

     

    Namestnik predsednice OVK:

    Dušan Stojanović, univ. dipl. prav., l.r.

    Člani OVK:

    Matej Unuk – član, l.r.

    Albert Kojzek – namestnik člana, l.r.

    Brigita Marhold – članica, l.r.

    Alojz Večernik – namestnik članice, l.r.

    Matjaž Požar – član, l.r.

    Zlatko Gamze – namestnik člana, l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor