Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 19. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3 in 45/08) in v skladu s 16. členom Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 31. seji, dne 11. 5. 2010, sprejel

 

ODLOK

o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Trnovska vas

 

1. člen

3. člen Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/02) se spremeni tako, da glasi:

»Vsi člani občinskega sveta se volijo v občini kot eni volilni enoti.«

 

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032 0/31-11/2010-16

Datum: 11. 5. 2010

                                                                                                                     Alojz BENKO,

                                                                                                          župan Občine Trnovska vas

           

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor