Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-0001/2009-2-(41/04)

 

Datum:    8.4.2009

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: VABILO

 

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj

 

sklicujem 24. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 22. 4. 2009 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

z naslednjim okvirnim DNEVNIM  REDOM :

1.        

Potrditev zapisnika 23. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.3.2009 ter poročila o izvršitvi sklepov

2.        

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3.        

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2009-hitri postopek (gradivo, priloga 1, 2, 3)

4.        

Kadrovske zadeve

5.        

Premoženjske zadeve

6.        

Odloki o ustanovitvi javnih zavodov Osrednja knjižnica Kranj, Gorenjski muzej, Prešernovo gledališče Kranj – uradna prečiščena besedila (gradivo)

7.        

Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj – 2. obravnava (gradivo)

8.        

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj – 1. obravnava (gradivo)

9.        

Spremembe in dopolnitve Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja

10.    

Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma o imenu in območju predlagane novoustanovljene krajevne skupnosti Mlaka

11.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi vzgojno- varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj

12.

Soglasje k ceni storitve pomoči na domu (gradivo)

13.

Obravnava poslovnih rezultatov javnih zavodov

14.

Poročilo o delu Sveta za preventivo in varnost cestnega prometa MOK za obdobje januar 2006 – marec 2009

15.

Predstavitev javnega zavoda Kranjski vrtci (gradivo)

16.

Poročilo o opravljenem delu LAS za preprečevanje zlorabe drog v MOK za leti 2007 in 2008 (gradivo)

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi  z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

                                                                            Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                            Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

- Gradivo (za točko 3. ga boste prejeli v petek, dne 10.4.2009)

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-0001/2009-2-(41/04)

 

Datum:    15.4.2009

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 24. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 24. sejo Sveta Mestne občine Kranj,  

 

ki bo v SREDO, dne 22. 4. 2009 ob 16.00 uri v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji :

1.        

Potrditev zapisnika 23. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.3.2009 ter poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik)

2.        

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo a, b, c, d, e, f, g)

3.        

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2009-hitri postopek

4.        

Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2, 3)

5.        

Premoženjske zadeve (gradivo a, b, c)

6.        

Odloki o ustanovitvi javnih zavodov Osrednja knjižnica Kranj, Gorenjski muzej, Prešernovo gledališče Kranj – uradna prečiščena besedila

7.        

A. Dodatek k pogodbi (gradivo; priloga)

B. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj – 2. obravnava (gradivo)

8.        

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj – 1. obravnava

9.        

Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja (gradivo)

10.    

Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma o imenu in območju predlagane novoustanovljene krajevne skupnosti Mlaka (gradivo)

11.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi vzgojno- varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (gradivo)

12.

Soglasje k ceni storitve pomoči na domu

13.

Obravnava poslovnih rezultatov javnih zavodov (gradivo a, b, c, d, e, f, g, h, i )

14.

Poročilo o delu Sveta za preventivo in varnost cestnega prometa MOK za obdobje januar 2006 – marec 2009 (gradivo)

15.

Predstavitev javnega zavoda Kranjski vrtci

16.

Poročilo o opravljenem delu LAS za preprečevanje zlorabe drog v MOK za leti 2007 in 2008

 

Lepo pozdravljeni!

 

                                                                                         Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                       Ž U P A N

 

PRILOGE:                                                                                             zanj

 

- Gradivo                                                                            Stane Štraus, podžupan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor