Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98 in 59/99 – odl. US in 33. člena zakona o javnih financah, (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. in 97. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, 24/99 in 11/01), je na predlog župana Občinski svet občine Žetale na redni seji dne 27. 3. 2001 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o podaljšanju začasnega financiranja javne porabe Občine Žetale v letu 2001

 

 

1. člen

 

 

Do sprejetja proračuna Občine Žetale za leto 2001 se javna poraba Občine Žetale začasno nadaljuje po rebalansu proračuna za leto 2000.

 

 

2. člen

 

 

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.

 

 

3. člen

 

 

Prihodki in njihova razporeditev po tem sklepu so sestavni del proračuna za leto 2001.

 

 

4. člen

 

 

Župan Občine Žetale je pooblaščen, da v primeru neenakomernega priliva prihodkov začasno zmanjša porabo sredstev po posameznih namenih.

 

 

5. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu R Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2001 do sprejetja proračuna za leto 2001, vendar najdlje do 15. 5. 2001.

 

 

 

 

 

Št. 062-01-0020/2001

 

 

Žetale, dne 27. marca 2001.

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor