Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98) in 19. ter 22. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 28. 9. 1998 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj

 

 

1. člen

 

 

Spremeni se 1. člen odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/94), tako da glasi:

 

 

“Za izvedbo volitev članov občinskega sveta se na območju Občine Črnomelj oblikujejo naslednje volilne enote:

 

 

1. volilna enota, ki zajema območje krajevne skupnosti Črnomelj,

 

 

2. volilna enota, ki zajema območje krajevnih skupnosti Dragatuš, Vinica in Sinji Vrh,

 

 

3. volilna enota, ki zajema območje krajevnih skupnosti Adlešiči, Dobliče-Kanižarica, Petrova vas, Butoraj, Tribuče, Griblje, Talčji Vrh in Stari trg ob Kolpi.”

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 008-3/94

 

 

Črnomelj, dne 29. septembra 1998.

 

  Predsednik  
  Občinskega sveta  
   občine Črnomelj  
  Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.  
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor