Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 12. redni seji dne 28. 6. 2004, sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi odloka o uvedbi povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka

 

 

1. člen

 

 

5. člen Odloka o uvedbi povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka (Uradni list RS, št. 112/03) se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Višina povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka znaša 500 SIT na stanovanjsko enoto na mesec in glede na porabljeno količino vode v skladu z naslednjo lestvico:

 

 

Poraba vode             Vrednost povračila na m3

 

 

do 15 m3                                  27 SIT

 

 

od 15 m3 do 30 m3                         35 SIT

 

 

od 30 m3 do 45 m3                         45 SIT

 

 

od 45 m3 do 100 m3                        55 SIT

 

 

od 100 m3 naprej                          65 SIT

 

 

V primeru skupnega priključka za več stanovanjskih enot se na celotno količino porabljene vode zaračunava prva postavka zgoraj navedene lestvice.

 

 

Višina povračila za priključno zmogljivost se enkrat letno (v mesecu novembru) uskladi z rastjo cen življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji. O uskladitvi odloči občinski svet.

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 10/032-01/12-10/2004

 

 

Slovenska Bistrica, dne 28. junija 2004.

 

 

Župan

    Občine Slovenska Bistrica

    dr. Ivan Žagar l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor