Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1 in 56/08) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 25. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel

S K L E P

o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

1.

Nepremičnina »Stara šola v Divači« na parc. št. 1014/5, z.k.vl. 48, k.o. Divača, katere lastnik je Občina Divača, se nameni za kulturo in tako postane javna kulturna infrastruktura.

2.

Kot javna kulturna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v tej nepremičnini, ki služi kulturnim dejavnostim.

3.

Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa, se kot javna kulturna infrastruktura zaznamuje v zemljiški knjigi.

4.

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Št. 032-0016/2009-02

Divača, dne 17. septembra 2009

 

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor