Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 18. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 12. seji dne 29. 2. 2016 sprejel

 

O D L O K 

o dopolnitvi Odloka o taborjenju in kampiranju v Občini Kobarid 

 

1. člen 

V Odloku o taborjenju in kampiranju v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 27/14 in 34/15) se dodata nov peti in šesti odstavek 10. člena, ki se glasita:

»(5) Globo v višini 500 evrov se za prekršek izreče posamezniku:

– ki postavi pomično bivalno enoto v nasprotju s 7.b členom tega odloka.

(6) Globo v višini 3000 evrov se za prekršek izreče pravni osebi, samostojnemu podjetniku posamezniku in posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, globo v višini 1000 evrov pa odgovorni osebi pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost:

– ki postavi pomično bivalno enoto v nasprotju s 7.b členom tega odloka.«

 

2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-6/15

Kobarid, dne 29. februarja 2016

 

Župan

Občine Kobarid

Robert Kavčič l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor