Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

POPRAVEK OBJAVE ODLOKA

o krajevni turistični taksi v občini Cerklje na Gorenjskem zaradi napačne objave obrazca, ki  ga določa 

6. člen

 

Objavljen v Uradnem vestniku Gorenjske številka 32, z dne 17.11. 1998

 

1.     člen

V 6. členu odloka je bil pomotoma naveden obrazec mesečnega poročila TU-11/M, pravilen obrazec je Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani krajevni turistični taksi, ki je sestavni del tega odloka.

 

2.     člen

Sprememba velja od dneva objave v Uradnem vestniku Gorenjske.

 

Cerklje, 18.11.1998

Predsednik občinskega sveta

Miha Zevnik

 

MESEČNO POROČILO O PRENOČITVAH IN PLAČANI KRAJEVNI TURISTIČNI TAKSI

 

Za_______________________________

(navesti mesec in leto)

naslov lastnika prenočišča____________________

_________________________________________

št.sob_______št.apartmajev______št.ležišč_______

A)    št. gostov, ki plačujejo 100% turistično takso

št.nočitev: 1.domače____2.tuje_____skupaj_____

B)     št.gostov, ki plačujejo 50% turistično takso

št.nočitev: 1.domače____2.tuje_____skupaj_____

C)     št. gostov, ki so po zakonu oproščeni plačila turistične takse_________________________

Plačana krajevna turistična taksa za mesec _______

Ad A)    SIT____________

Ad B)    SIT____________

Skupaj   SIT____________

 

Opomba:___________________________________________________________________________

 

Priimek in ime kontaktne osebe

__________________žig_____________________

 (izpisano in podpis)        (podpis odgovorne osebe)

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor