Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

030-0001/2014-OS3

Občina:

Občina Dobrovnik

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Dobrovnik

Predlagatelj:

Župan Občine Dobrovnik

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF) in določila Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.) in 101/2013) ter 124. člen Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list, RS št. 35/07, 2/09 in 66/10)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Dobrovnik

Datum:

26.11.2014

Priloge:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Vabilo na sejo:

3. redna seja Občinskega sveta Občine Dobrovnik

Besedilo:

gradivo

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor