Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin 19/2017) je Občinski svet Občine Žetale na 13. redni seji, dne 29. 06. 2017, sprejel naslednjo

 

OBVEZNO RAZLAGO

TRETJEGA ODSTAVKA 94. ČLENA ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE ŽETALE

 

1. člen

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin 10/2013) se za tretji odstavek 94. člena poda naslednja obvezna razlaga:

»Na površinah razpršene poselitve (podrobna namenska raba A) so podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji določeni le za tipologijo zazidave, v kateri so predvidene naslednje stavbe: eno ali dvostanovanjska prostostoječa stavba v okviru kmetije, kmetijske stavbe: hlevi, kašče, skednji, kozolci in objekti, namenjeni dopolnilnim dejavnostim na kmetiji. Za vse ostale tipologije zazidave, ki so na površinah razpršene poselitve (podrobna namenska raba A) skladne z 31. in 32. členom tega odloka, pa se uporabljajo splošni prostorski izvedbeni pogoji.«.

 

2. člen

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žetale.

 

3. člen

Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 350-8/2017

Datum: 29. 06. 2017

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor