Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-6/2018-3-(52/04)

Datum: 6.2.2019

 

Zadeva: Gradivo za 3. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 3. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 13.2.2019 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 30.1.2019 (zapisnik 1, 2) ter poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3)

4. Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj - osnutek (gradivo)

5. Sprememba Kodeksa ravnanja funkcionarjev v Mestni občini Kranj (gradivo)

6. Strategija razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta 2023 (gradivo 1, 2)

7. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu (gradivo 1, 2)

8. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3)

 

Priloga: poročilo NO MOK (gradivo), sklepi komisij (gradivo)

 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor