Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS; št. 109/10) in 30. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas; št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na 13. redni seji dne 3. 4. 2012 sprejel

ODLOK

o kategorizaciji občinskih cest v občini Trnovska vas

1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

Občinske ceste, določene s prvim odstavkom tega člena, so prikazane na karti: »Občinsko cestno omrežje v občini Trnovska vas«, ki je na vpogled na sedežu občine.

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

Lokalne ceste so ceste namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in ceste pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.

Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu.

3. člen

Lokalne ceste (LC) so:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini

[m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini

[m]

1

060061

229

LOČIČ - VINTAROVCI

060140

1.036

v

2.051 - DESTRNIK

2

060062

060140

VINTAROVCI - PESJAK

060070

1.105

v

 

3

060063

060070

PESJAK - JIRŠOVCI

203180

1.040

v

3.192 - DESTRNIK

4

060071

060100

TRNOVCI - TRNOVSKA VAS

229

890

v

 

5

060072

229

TRNOVSKA VAS - PESJAK

060060

3.206

v

 

6

060081

229

BIŠ - SOVJAK

203210

1.558

v

 

7

060082

203210

SOVJAK - ČRMLJA - SELCE

745

1.538

v

4.097 - LENART

8

060101

229

KOZLOVEC - TRNOVCI

060070

1.358

v

 

9

060102

060070

TRNOVCI - VITOMARCI

734

2.370

v

1.337 - SV. ANDARŽ

10

203211

203430

ZAVRH - SOVJAK

060080

1.251

v

2.743 - LENART

11

203212

060080

SOVJAK - BIŠ

229

1.080

v

 

12

203421

745

STRAŽE - STRMEC PRI DESTRNIKU

060060

468

v

2.498 - LENART

v…vsa vozila

SKUPAJ

16.900

m

 

4. člen

Javne poti (JP) so:

Zap. št.

Številka odseka

Začetek odseka

Potek odseka

Konec odseka

Dolžina odseka v občini

[m]

Namen uporabe

Preostala dolžina odseka v sosednji občini

[m]

1

560701

060060

MURŠEC - FUERST - GROSEK

229

1.271

v

395 - DESTRNIK

2

560711

060070

DRUZOVIČ - HORVAT - PRIGL

560700

1.291

v

 

3

560712

560710

ŠIROVNIK

HŠ 16

137

v

 

4

560721

229

POLANEC - HORVAT

560710

478

v

 

5

560722

560720

HEREGA - KUŽNA

060070

845

v

 

6

560723

560720

HEREGA - HORVAT MILAN

HŠ 5

286

v

 

7

560724

560720

HEREGA - RAJŠP - ZORČIČ

HŠ 62

178

v

 

8

560731

060070

POŽEGAR - ŠKRINJARJI

HŠ 28

1.198

v

 

9

560732

060060

VODULEC

HŠ 37

221

v

 

10

560733

060070

BIŠEČKI VRH - MURŠEC SILVO

HŠ 33

224

v

 

11

560734

060070

LAH

FARMA

109

v

 

12

560736

060060

TRNOVSKI VRH - DO HŠ 50

HŠ 50

127

v

 

13

560737

060060

TRNOVSKI VRH - DO HŠ 47

HŠ 47

152

v

 

14

560741

203210

BIŠ - RIMELE

HŠ 8B

123

v

 

15

560751

060070

ARNUŠ - PESJAK

HŠ 29

250

v

 

16

560761

060070

KUMER - MURŠEC - VREČAR

060070

705

v

 

17

560762

560760

POLANEC - MARKEŽ

HŠ 61

342

v

 

18

560763

560760

BIŠEČKI VRH - VUČJA GRABA

GC

578

v

 

19

560771

060080

DRAKSLER - BIŠEČKI VRH

GC

550

v

 

20

560781

560770

ČRMLJA - KOPITAR

HŠ 11

158

v

 

21

560791

060070

KUMER - MURKO

HŠ 46

536

v

 

22

560792

060070

SAUER - KUPLEN

HŠ 48

221

v

 

23

560793

060070

PELCL

HŠ 43

163

v

 

24

560801

060080

ŠAMPERLI - MESAREC

703200

1.085

v

 

25

560811

060080

KRANVOGEL - HARI

560820

923

v

 

26

560812

560810

HRGA - PAPEŽOVA GRABA

HŠ 6

323

v

 

27

560813

060080

POVEZAVA NA JP 560811

560810

35

v

 

28

560821

229

HUM - GMANJSKA MLAKA

060070

1.362

v

 

29

560822

560820

POKOPALIŠČE

560820

325

v

 

30

560823

060070

TRNOVSKA VAS - PIHLER

HŠ 47B

287

v

 

31

560831

560820

HARI - ČEH

560820

500

v

 

32

560841

060080

SOVJAK - ŠTEBIH - ZELENKO

HŠ 10

305

v

 

33

560842

560840

SOVJAK - DO HŠ 12

HŠ 12

203

v

 

34

560852

703140

SOVJAK ORNIK - MAJERIČ

060080

461

v

 

35

560861

060080

BIŠ - PETRIČ

HŠ 67

517

v

 

36

560871

229

BIŠ - KRAMBERGER - ORNIK

HŠ 60

821

v

 

37

560881

560860

BIŠ - FRAS - BRUMEN

HŠ 65

343

v

 

38

560882

060080

BIŠ - FERČEC - FRAS DANICA

HŠ 66

459

v

 

39

560891

229

BIŠ - ČEH SREČKO

HŠ 70

342

v

 

40

560901

229

BIŠ - BOROVJE

HŠ 68

249

v

 

41

560911

229

BIŠ - SPODNJI KOT

HŠ 56

305

v

 

42

560912

560910

BIŠ - MURŠEC DANILO - HŠ 58

HŠ 48

68

v

 

43

560913

229

BIŠ - ČEH

HŠ 14

146

v

 

44

560921

229

BIŠ - ZGORNJI KOT

229

569

v

 

45

560922

560920

BIŠ - PODOLNI

560930

1.131

v

 

46

560931

060070

TRNOVCI - MLEKARNA

060100

354

v

 

47

560933

060070

TRNOVSKA VAS - NOVO NASELJE

HŠ 38G

209

v

 

48

560941

060100

TRNOVCI - KAPELA

HŠ 29

187

v

 

49

560951

060100

TRNOVCI - HORVAT JANKO

HŠ 24

1.051

v

 

50

560952

560950

TRNOVCI - GREDIN

HŠ 18

150

v

 

51

560953

560950

TRNOVCI - ŠKETA

HŠ 20

377

v

 

52

560961

060100

TRNOVCI - MOHORIČ

HŠ 25

758

v

 

53

560971

229

LOČIČ - POTRČ - KAPELA

560980

1.542

v

 

54

560972

560970

LOČIČ - DOMINKO - BEZJAK

560970

858

v

 

55

560981

229

CAJNKO - KOS

HŠ 8

730

v

 

56

703141

203430

NADBIŠEC - SOVJAK

060080

1.272

v

1.560 - LENART

v…vsa vozila

SKUPAJ

28.390

m

 

5. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2011 z dne 11.8.2011 in št. 37162-3/2012-38 z dne 07.03.2012 .

6. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas; št. 5/2007).

7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.

Številka: 371/2012-1o

Trnovska vas, dne 3.4.2012

Župan Občine Trnovska vas

Alojz Benko

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor