Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 277/98, 120/06, 21/07) ter 16. členom Statuta Občine Žetale in na podlagi 28. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žetale (Uradni list RS, št. 6/00, 76/00 in 54/04) je Občinski svet Občine Žetale na 13. redni seji dne 4. 12. 2008 sprejel

S K L E P

o določitvi vrednosti točki za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

I.

Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žetale znaša za leto 2009 0,0028 EUR.

II.

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-01-0013/2008-4

Žetale, dne 4. decembra 2008

 

Župan

Občine Žetale

Anton Butolen l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor