Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 9000-3/2016-1

Datum: 30.5.2016

 

V skladu z 18. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/2007, 107/2010, 32/2012 in UGSO, št. 27/2014) in 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine (Uradni list RS, št. 5/2007 in UGSO, št. 27/2014), sklicujem

 

12. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje

ki bo v sredo, 8. junija 2016, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 20.4.2016 (zapisnik).

 

II. DNEVNI RED:

1. Odlok o občinskih cestah v Občini Gorje – predlog, druga obravnava (gradivo).

2. Sklep o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje (gradivo).

3. Statut Osnovnega zdravstva Gorenjske (gradivo).

4. Strategija ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske 2017 – 2021 (gradivo 1, 2).

5. Priznanja Občine Gorje za leto 2016 (gradivo).

6. Premoženjsko pravne zadeve

a) Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine s parc. št. 1001/5, 1001/8 in 101/3, vse k.o. 2185 – Spodnje Gorje (gradivo).

7. Informacije župana.

8. Pobude, predlogi in vprašanja (gradivo).

 
Priloga: - seje delovnih teles (gradivo)

 

Vabilu je priloženo gradivo k vsem točkam dnevnega reda. Gradivo je dosegljivo na internetni strani: www.gorje.si, v pisni obliki pa tudi na sedežu Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b in v knjižnicah Radovljica in Gorje.

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor