Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 7. in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99), uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98) in odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda “Glasbena šola Črnomelj“ (Uradni list RS, št. 6/97) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 7. 12. 1999 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda “Glasbena šola Črnomelj“

 

 

1. člen

 

 

11. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda “Glasbene šole Črnomelj“ (Uradni list RS, št. 6/97) se spremeni tako, da se na novo glasi:

 

 

“Dejavnosti zavoda so:

 

 

– M/ 80.421 – dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;

 

 

    – M/ 80.422 – drugo izobraževanje, d. n.;

 

 

    – O/ 92.32 – obratovanje objektov za kulturne prireditve.

 

 

    Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.“

 

 

2. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 613-2/96

 

 

Črnomelj, dne 7. decembra 1999.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor