Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/09-UPB1) in določil Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju Športne dvorane Komenda, Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, objavlja

RAZPIS

ZA ODDAJO PROSTIH TERMINOV V ŠPORTNI DVORANI KOMENDA

ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

 

1.    Termini za najem 1/3, 2/3 ali 3/3 Športne dvorane Komenda, za šolsko leto 2013/2014 (september 2013 – junij 2014), so naslednji:

- za športne klube in društva v občini Komenda, rekreativne skupine in ostale

     zainteresirane: od ponedeljka do petka, od 15.30 do 23.00 ure;

- za tekme, turnirje, različna tekmovanja in po potrebi za prireditve (kulturne, zabavne ipd.): sobote in nedelje.

2.    Prednost pri izboru razpisanih terminov za najem športne površine v Športni dvorani Komenda imajo:

- športni klubi in društva občine Komenda;

- domači uporabniki športne dvorane, ki so dvorano koristili v šolskem letu 2012/2013;

- uporabniki, ki so imeli sklenjeno pogodbo o najemu za celotno lansko obdobje brez predčasne prekinitve najemne pogodbe;

- uporabniki, ki so zainteresirani za najem dvorane v celotnem razpisanem obdobju;

- uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti za sezono 2012/2013.

3.     Prijave za proste termine se oddajo na naslov: Športna dvorana Komenda, Glavarjeva c. 37, Komenda.

Prijave oddate na obrazcu »Prijava na razpis za proste termine v Športni dvorani Komenda«. Obrazce dobite na Občini Komenda ali v Športni dvorani Komenda, na voljo pa so vam tudi na spletnem naslovu Občine Komenda (http://www:komenda.si).

4.    Zadnji rok za oddajo prijav: 14. 6. 2013.

5.    O izidu razpisa bodo zainteresirani pisno obveščeni najkasneje do 28. 6. 2013.

 

Številka: 671-0002/2013

Občina Komenda

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor