Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 82/99, 105/2001 in 33/2003) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na 20. redni seji dne 27.11.2013 sprejel naslednji

 

SKLEP

O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2014

 

I.

S tem sklepom se določa vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Benedikt za leto 2014, ki znaša 0,000294 EUR/m2.

 

II.

Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/2012).

 

III.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati 1.1.2014, v kolikor do takrat ne bo začel veljati Zakon o davku na nepremičnine.

 

Številka: 42202-004/2013-2

Benedikt, dne 28. novembra 2013

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor