Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/87) in v skladu s 16. členom statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Tržič na 12. seji dne 7. 3. 1996 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Tržič za leto 1996

 

 

1. člen

 

 

S tem sklepom se za območje Občine Tržič določa povprečna gradbena cena stanovanjske površine ter povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč kot elementi za določitev vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš.

 

 

2. člen

 

 

Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja na območju Občine Tržič, je 97.800 SIT.

 

 

3. člen

 

 

Povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Tržič so:

 

 

– stroški za individualno komunalno rabo 7.572 SIT/m2,

 

 

– stroški za kolektivno komunalno rabo 6.673 SIT/m2.

 

 

4. člen

 

 

Cena, določena v 2. in 3. členu tega sklepa, se med letom uskladi z indeksom podražitve GZS sekcija za gradbeništvo in IGM Slovenije.

 

 

5. člen

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

 

 

 

Št. 362-04/96-05

Tržič, dne 7. marca 1996.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Tržič

Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor